Gezamenlijke besluitvorming

In een persoonsgerichte gezondheidszorg, maken arts en patiënten gezamenlijk beslissingen. Wij zijn verantwoordelijk voor een deskundige inbreng, maar jij bent ‘ervaringsdeskundig’, deskundig in hoe jij jouw klachten/ziekte ervaart, het gaat om jou en jouw keuzes. Concreet houdt dat in dat wij jou voorstellen doen, bijv. verder onderzoek, een geneesmiddel, afwachten en zien hoe uw klachten verder evolueren of een verwijzing. Hierbij vertellen wij jou wat de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden zijn en helpen wij jou bij jouw afweging.

Wij respecteren jouw keuze, ook als jij bijv. een (belangrijk) onderzoek of behandeling zou weigeren. Wij willen je dan wel alle voor- en nadelen zorgvuldig uitleggen, zodat jij een verantwoorde en persoonlijke keuze kunt maken. Wij blijven altijd achter jou staan en zetten onze zorg voort, aangepast aan jouw wensen.

Sommige mensen willen de keuze meer overlaten aan de huisarts. Ook dat kan.