Alexandra Saey

klinisch psycholoog, systeem psychotherapeut en familiale bemiddeling
eerstelijnspsycholoog voor kinderen, jongeren en volwassenen

Ik ben klinisch psycholoog (UGent 1995) en heb mij tijdens mijn studie en loopbaan gespecialiseerd in medische psychologie. Ik heb bijzondere aandacht voor de relatie tussen psychologisch welbevinden en lichamelijke gezondheid. Ik heb een goede medische basiskennis over chronische aandoeningen en behandeling. Psychologische zorg richt zich op inleving en mededogen, veerkracht en houvasten in sociale perspectieven op ziekte, steun bij therapietrouw en inzicht in je specifieke situatie en context. Hoe lijden zich vertaalt in jouw lijf is uniek, jij bent uniek.

Ik ben EersteLijnsPsycholoog voor kinderen, jeugdigen en volwassenen en bied hulp bij de meest voorkomende psychologische klachten. Dit traject is voor 8 gesprekken per 12 maanden en adviesgericht bij milde of matige psychische problemen. Een luisterend oor en je verhaal doen over ingrijpende gebeurtenissen of ervaringen kan verhelderend en verlichtend werken. Je hebt geen verwijzing nodig.

Deze gesprekken zijn een gezamenlijk proces van analyse en mapping en open verslaggeving. We beschrijven samen concreet waarover we ons zorgen maken en wat ik vanuit wetenschap en ervaring daaraan kan toevoegen. We staan stil bij de dingen die het (nog) moeilijker maken, krachtige dynamieken en uitzonderingen of momenten wanneer de last al eens minder is. Wat er moet veranderen proberen we samen zo helder mogelijk te beschrijven, samen met de manieren waarop de last zou kunnen aangepakt kan worden. Iedereen die kan bijdragen aan dit proces is welkom.

Ik ben systeempsychotherapeut (Interactie Academie 2001). Dit betekent dat ik me focus op de relaties van mensen en de verschillende contexten en identiteiten waarin je je beweegt. We zoeken samenhang en betekenis in de veelheid van factoren die meespelen in het ontstaan, vastzetten en veranderen van moeilijkheden. Ik nodig je uit om verschillende invloeden onder de loep te nemen en te onderzoeken, of ze steunend of storend zijn. We hebben een samenwerkingsgerichte werkrelatie, waarbij nieuwsgierigheid, reflectie, tolerantie en respect voor verschillen leidende principes zijn. Ik ben een gast in jouw leefwereld, ik neem het niet ‘over’, maar wil jouw eigen vermogen om te gaan met moeilijkheden en spanningsvelden versterken. We zoeken samen taal voor de complexiteit die vaak niet te vatten is in eenvoudige oorzaak-gevolg analyses en we  richten onze blik op wat je voorruit helpt en werkt voor jou.

Tenslotte ben ik opgeleid als familiaal bemiddelaar (KUL 2002) en referentiepersoon ethiek (KULAK 2020)en systemisch traumatherapeut (in opleiding InteractieAcademie 2023). Ik volg het wetenschappelijk onderzoek door vakliteratuur en af en toe neem ik actief deel aan een congres met een eigen bijdrage. Samenwerking met andere professionals of relevante betrokkenen is belangrijk, hun stemmen kunnen gewicht hebben in je leven, soms inspirerend, soms vernauwend, het betrekken van anderen gebeurt altijd in overleg met en na toestemming van jou. De feedback die ik krijg is dat mijn houding laagdrempelig is, attent met mededogen en respect. Cliënten beschrijven mij als iemand die warmte, wijsheid en troost brengt. Ik ben transparant en oprecht en toon me kwetsbaar als er een thema op tafel ligt dat me raakt, ik probeer een ethische grondhouding uit te dragen. Ik werk graag met een vaste structuur en voorspelbaarheid. Ik werk face to face in een gespreksruimte en met videoconsultatie. We maken samen afspraken over open verslaggeving, welke informatie op jouw vraag wel of niet gedeeld wordt met anderen, gedeelde informatie zetten we steeds samen op papier.

Hoe neem je contact?

Mail mij – alexandra.psycholoog@proximus.be. Op woensdag beantwoord ik aanmeldingen met een concreet agendavoorstel voor het eerste gesprek. De lopende gesprekken na de intake/eerste gesprek, plannen we aan het eind van de sessie. Vermeld in je mail je naam, telefoonnummer en adres en de dagen/uren dat wij niet kunnen afspreken. 

Tarieven

  • Eigen bijdrage € 11,00 per sessies.

Erkenningen