Evidence Based Medicine

Wij zijn enthousiast over ‘evidence based medicine’ (= EBM). Dat is een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde geneeskunde. Dit is een moderne ontwikkeling, waarbij de benadering van klachten is uitgewerkt in wetenschappelijke richtlijnen. Dit heeft een kritische herevaluatie gegeven van het traditionele medisch handelen. Vele onderzoeken en behandelingen, die vroeger gebruikelijk waren (bijv. antibiotica bij keelontsteking, hoest, oorontsteking of sinusitis, of  koortsonderdrukkende medicatie) blijken niet werkzaam, niet zinvol en/of schadelijk of blijken alleen zinvol bij een gecompliceerd verloop.

Dit heeft als resultaat dat het mogelijk is, bij veel klachten, meer te vertrouwen op het zelfgenezend vermogen van jou en jouw lichaam en om andere wegen te zoeken om jouw gezondheid te stimuleren. Het is ook duidelijker geworden wanneer ingrijpen met geneesmiddelen juist wel zinvol is.

Deze nieuwe wetenschappelijke inzichten worden continue verder uitgewerkt en vernieuwd en zijn elektronisch beschikbaar op onze computers. Ze zijn zo handig dat wij deze richtlijnen tijdens de raadpleging kunnen inzien en jou zo kwalitatiever kunnen informeren en behandelen.

Je vindt informatie over klachten, ziekten, behandelingen vanuit EBM via www.thuisarts.nl en www.gezondheidenwetenschap.be