Sumehr

Andere behandelende artsen inzage geven in jouw medische gegevens?

Dat kan via een elektronische samenvatting van jouw dossier. Dat heet SUMEHR, de afkorting van Summarized Electronic Health Record.

 • Als je ooit bij een arts of in een ziekenhuis toestemming hebt gegeven geldt deze toestemming bij elke arts die je bezoekt. Daardoor heeft bijna iedereen al een toestemming gegeven.
 • Jouw Sumehr kan bijv. benut worden door de huisarts van wacht, een spoedarts of jouw specialist.
 • Je bent vrij om wel of niet aan dit systeem deel te nemen, maar het kan levensreddend zijn om de juiste informatie op deze manier aan bijv. de spoedarts beschikbaar te stellen.

Wie kan jouw medische gegevens inzien?

 • Uitsluitend de behandelende artsen, aan wie je toestemming geeft en dat gedurende maximaal 12 maanden.
 • Dus nooit een werkgever, controlearts, verzekering, ziekenfonds, …

Hoe werkt het?

 • Een behandelende arts kan je in de consultatie je toestemming vragen en je kunt dit geven (of niet) door jouw identiteitskaart te overhandigen. Dus jouw ID-kaart is de sleutel van uw dossier. Jouw privacy wordt hiermee bewaakt.
 • Je kunt op elk moment je toestemming weer intrekken.

Is dit het GMD = globaal medisch dossier?

 • Nee, de SUMEHR is iets anders dan jouw GMD.
 • Het GMD kies je in de huisartspraktijk waar jij op dat moment het meest fre­quent komt.
 • Het GMD is kosteloos, je kunt het gemakkelijk overzetten. Het geeft korting op jouw con­sulta­ties en op de avondtoeslag, in de praktijk waar jij het afsluit en bij verwijzing naar specialisten.

Voordelen van SUMEHR?

 • Wij en jouw andere behandelende artsen maken een medisch dossier, dat waardevol is bij behandeling door één van jouw andere behan­delende artsen.
 • Jouw vaccinaties worden zichtbaar voor jouw behandelende artsen.
 • Onnodige, dubbele of mogelijk schadelijke onderzoeken of behandelingen worden vermeden.
 • Het helpt om medische fouten te voorkomen.
 • Kortom jouw artsen kunnen je beter begeleiden.

En de kosten?

 • Er zijn geen kosten voor jou.

Hoe maak ik dit in orde?

 • Wij maken dit in de consultatie met jouw toestemming in orde.

Meer informatie?