E-mail in de gezondheidszorg is niet meer toegelaten, vanwege de privacywetgeving. HELENA vervangt e-mail, gratis en beveiligde berichten tussen u en uw arts en binnenkort zijn ook video-consultaties mogelijk. Helena is kosteloos voor u.

Aanmelden?

 • Helena is mogelijk voor ieder gezinslid met een eigen GSM-nummer en eigen e-mailadres. Dus bijv. vanaf de leeftijd van 16 jaar.
 • Download de Helena app op jouw GSM/tablet

Wat kan HELENA?

Wij sturen u het volgende door:

 • video-consultaties, 
 • (herhaal)voorschriften, u kunt ze thuis printen of downloaden en aan uw apotheek doorgeven,
 • patiënteninformatie rond uw diagnose,
 • uitnodiging voor een preventief/controle onderzoek,
 • contactgegevens voor verwijzing naar specialist, kinesist of therapeut,
 • uw verslagen van specialisten en medische beeldvorming, laboratium.

U kunt ook inzien:

 • uw SumEhr, dat is de samenvatting van uw medisch dossier,
  • kijk en denk mee en geeft zo nodig correcties door,
 • uw vaccinaties,
 • uw geneesmiddelenoverzicht.

Een beveiligd netwerk, niemand anders dan u kan Helena uw gegevens inzien!